ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์.

การบาดเจ็บและตายจากการถูกทำร้ายในประเทศไทย = The injuries and deaths from assaults in Thailand / ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์, วนัสสนันท์ รุจิวิพัฒน์. - นนทบุรี : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2544. - 40 หน้า : ภาพประกอบ.

9742940835


อัตราการตาย -- ไทย -- สถิติ.
บาดแผลและบาดเจ็บ -- ไทย -- สถิติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544