รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

คู่มือการเมืองไทย = [A handbook of Thai politics] / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544. - 352 หน้า.

9747798603


การเลือกตั้ง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ร62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544