บุญเรือง คัชมาย์.

บันทึกความทรงจำ กัมพูชากับสงครามล้างเผ่าพันธุ์และศูนย์อพยพในประเทศไทย / โดย ปะแดง มหาบุญเรือง คัชมาย์. - สุรินทร์ : อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2543- - เล่ม : ภาพประกอบ.


การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ -- กัมพูชา.


กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์.

DS554.5 / .บ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544