พระราชพงศาวดารเขมร (ฉบับคัดลอกจากคัมภีร์ใบลาน) / แปลและเรียบเรียงโดย (ปะแดงมหา) บุญเรือง คัชมาย์. - [สุรินทร์] : อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2543- - เล่ม.


กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์.

DS554.5 / .พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544