คำนูณ สิทธิสมาน.

คนจุดโคม / คำนูณ สิทธิสมาณ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ภัคธรรศ, 2544. - 343 หน้า : ภาพประกอบ.

9747804719


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- พฤษภาทมิฬ, 2535.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-2539.

DS586 / .ค63 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544