ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2496-

หาอยู่หากิน : เพื่อค้าเพื่อขาย เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร์ตอนต้น / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2544. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

9743224378


เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ศ7134

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544