ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2488-

ศิลปะการสอนแนะ = The art of coaching / ชาญชัย อาจินสมาจาร. - กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2544. - 194 หน้า : ภาพประกอบ.

9748835073


การนิเทศพนักงาน.
กลุ่มในที่ทำงาน.

HF5549.12 / .ช62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544