ชูชาติ สว่างสาลี.

พ.ร.บ. ร่วมทุน 2535 หนามยอกอกอภิมหาโครงการ / ชูชาติ สว่างสาลี. - [กรุงเทพฯ] : มุมใหม่, 2544. - 383 หน้า : ภาพประกอบ.

9747804697


การร่วมค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สัมปทาน -- ไทย.

KPT3223 / .ช72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544