ชูชาติ สว่างสาลี.

ผ่าทางตัน : ขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานสื่อสาร / ชูชาติ สว่างสาลี. - [ม.ป.ท.] : บริษัท ก.พล (1996) จำกัด, 2544. - 265 หน้า : ภาพประกอบ.

9741314507


โทรคมนาคม -- ไทย.
สัมปทาน -- ไทย.
โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HE8390.55 / .ช726

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544