เอกรัตน์ อุดมพร.

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี / เรียบเรียงโดย เอกรัตน์ อุดมพร. - กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2544] - 176 หน้า.

9745231819


วรรณกรรมไทย -- กรุงธนบุรี, 2310-2325.

PL4200.5 / .อ677

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544