นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

บันทายฉมาร์ เดียงพลาโต และหลวงพระบาง : วรรณกรรมแห่งการเดินทางท่องดินแดนวัฒนธรรมแห่งอุษาคเนย์ / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : แพรวสำนักพิมพ์, 2544. - 171 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9747521121


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS522.6 / .น63 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544