14 ตุลา สงครามประชาชน, หรือ, คนล่าจันทร์ / บรรณาธิการ กนก สงิมทอง. - [กรุงเทพฯ] : สิริมงคลคำ, 2544. - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

บันทึกเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์.

9747607255


14 ตุลา สงครามประชาชน (ภาพยนตร์)


ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ -- ไทย.

PN1997.ก23 / ก15

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544