สุขนิตย์.

โอซามา บิน ลาเดน = [Osama bin Laden] : ศัตรูหมายเลขหนึ่งของสหรัฐฯ / สุขนิตย์ เรียบเรียง. - [กรุงเทพฯ] : ดอกหญ้า 2000, 2544. - 95 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสารคดี-ชีวประวัติ .

9746902482


บิน ลาเดน, โอซามา, ค.ศ. 1957-


การก่อการร้าย -- สหรัฐอเมริกา.
การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001.
ผู้ก่อการร้าย -- ซาอุดิอาระเบีย -- ชีวประวัติ.

HV6430.บ63 / ส72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544