รวมบทความการปฏิรูปการเมือง / คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวางแผนการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปการเมือง. - [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, [2541?] - 176 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544