แถมสิน รัตนพันธ์ุ, 2472-

ลึก (ไม่) ลับกับลัดดา / แถมสิน รัตนพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จำกัด, 2544. - 384 หน้า.

9748863263

PL4209.ถ84ก14 / 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544