ปราบดา หยุ่น, 2516-

ภาพไม่นิ่ง / ปราบดา หยุ่น. - กรุงเทพฯ : ระหว่างบรรทัด, 2544. - 176 หน้า.

9748840247


ภาพยนตร์ -- บทวิจารณ์.

PN1995 / .ป47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544