นโยบายและภารกิจของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2544. - 80 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747774798


นโยบายของรัฐ -- ไทย.
รัฐมนตรี -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ส656

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544