กัญญา ลีลาลัย.

การค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท / โดย กัญญา ลีลาลัย. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2544. - 34, 408 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่. - ชุดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชนชาติไทย ; เล่ม 4 .

9747883201


ชาวไท.

DS523.4.ท9 / ก62 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544