พรรณี ลิ้มสวัสดิ์.

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภาคประชาชนเรื่อง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) อาสาสมัครสาธารณสุขรวมพลังยับยั้งยาเสพย์ติด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน กองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท / โดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ; ผู้เรียบเรียง พรรณี ลิ้มสวัสดิ์. - [นนทบุรี] : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2544. - 64 หน้า : ภาพประกอบ.

9742941343


นโยบายของรัฐ -- ไทย.
ธนาคารชุมชน. -- ไทย.
ประกันสุขภาพแห่งชาติ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / พ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544