ประสบการณ์นักบริหารมหาดไทย : ประสบการณ์และเทคนิคการบริหารราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับสูง ที่ครบเกษียณในปี ... : รายงานการศึกษา / สถาบันดำรงราชานุภาพ. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2544- - เล่ม : ภาพสีประกอบ, แผนที่. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2543- - เอกสารวิชา สดร. . - เอกสารวิชาการ (สถาบันดำรงราชานุภาพ) ; .


กระทรวงมหาดไทย--ข้าราชการและพนักงาน--ชีวประวัติ.


การบริหารรัฐกิจ.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JQ1746.ฮ13น6 / ส25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544