สุปัญญา ไชยชาญ.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2544. - ก-ฉ, 348 หน้า : ภาพประกอบ.

9748827119


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
การตัดสินใจ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.

HD30.25 / .ส734

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544