การสื่อสารอย่างโปร่งใส / จัดทำโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ; บรรณาธิการ ธีรพล ภูรัต. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2543] - 154 หน้า : ภาพประกอบ.


การสื่อสาร.
บุคลากรทางการประชาสัมพันธ์.
สื่อมวลชน.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละคร.

P91 / .ก575

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544