รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รายปี - 2543-


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน--วารสาร.


การฟอกเงิน -- ไทย -- วารสาร.
การฟอกเงิน -- วารสาร -- ไทย

KPT4351.ฟ5 / ก17

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544