โครงการทดลองวิทยุอินเตอร์เน็ต www.domeradio.net / จัดทำโดย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้จัดทำโครงการ สมชาย งามวรรณกุล ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2544. - 19 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


โดมีเรดิโอ ดอท เน็ต.


การกระจายเสียงวิทยุทางอินเทอร์เน็ต -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544