ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-

ย่อหลักกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีดำเนินคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 / ปริญญา จิตรการนทีกิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538. - 181 หน้า.

9747716062


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
ศาลเยาวชนและครอบครัว.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.

K5285 / .ป45 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544