รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน / [รวบรวมโดย] นิพันธ์ สระฉันทพงษ์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : ส่วนบริการวิชาการ หอสมุดรัฐสภา, 2544. - 5, 516 หน้า. - เอกสารวงงานรัฐสภา .

9748056333


นโยบายของรัฐ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ร54 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544