ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. / ผู้จัดทำหนังสือ สุวัฒน์ เทพอารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2544. - 159 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747774801


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

HC445.ศ7 / พ825

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544