วิวัฒน์ชัย อัตถากร.

กับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ชัย อัตถากร. - [กรุงเทพฯ] : มิ่งมิตร, 2544. - 134 หน้า.

9748538443


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ.


วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-?
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HC445 / .ว68885

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544