ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกุล.

ครบเครื่องเรื่องเสียงบน PC / ผู้เขียน ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกุล. - กรุงเทพฯ : บริษัทเสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด, [2544?] - 182 หน้า : ภาพประกอบ.

9748835561


การประมวลสัญญาณเสียงของคอมพิวเตอร์.

MT723 / .ท563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544