ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-

ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 = Political history of Thailand 1932-1957 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544. - 32, 532 หน้า : ภาพประกอบ.

9748832821


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2500.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9, 2489-

JQ1741.ก2 / ช64 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544