ชลธิรา สัตยาวัฒนา.

สืบสานประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไป่เยว่ : การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา / ชลธิรา สัตยาวัฒนา. - กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2544. - 32, 272 หน้า : ภาพประกอบ.

โครงการวิจัยประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท.

9741314841 9748793729


ชาวไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ชาวไท.

DS523.4.ท9 / ช43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544