โภคิน พลกุล, 2495-

สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / โดย โภคิน พลกุล. - [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2544. - 183 หน้า : ภาพประกอบ.


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ภ92

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544