พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์.

รวมกฎหมายสื่อสาร โทรคมนาคม ฉบับประมวล / พันธุ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์. - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544. - 225 หน้า : ภาพประกอบ.

9744341181


โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3482 / .พ635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544