บาร์ตส์, โรล็องด์.

มายาคติ / ของ Roland Barthes ; แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ ; บรรณาธิการ นพพร ประชากุล. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544. - 173 หน้า.

9747798654


บาร์ตส์, โรล็องด์, ค.ศ. 1915-1980. มายาคติ.

P85.บ64ก25 / 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544