วิรัช วงศ์พนากร.

การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรพลอยที่ทำจากทองเคของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษา บริษัท ซี อาร์ พี จิวเวลรี จำกัด (ประเทศไทย) / โดย วิรัช วงศ์พนากร. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 7, 86 แผ่น : ภาพประกอบ.


บริษัทซีอาร์พี จิวเวลรี่ (ประเทศไทย)


อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ไทย.
การแข่งขัน.

HD9747.ท94ซ65 / ว64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544