สว่างจิตร ยลอารีย์.

เกียรติยศข้างถนน วีรชน 14 ตุลา / ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล สว่างจิตร ยลอารีย์. - [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการญาติวีรชนเดือนตุลา, 2544. - 112 หน้า : ภาพประกอบ.

9748862054


มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย--ตราสารจัดตั้ง.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516.

DS586 / .ส46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544