สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ.

คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับปัจจุบัน / โดย สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2544. - 273 หน้า : ภาพประกอบ.

9748839524


ศาล -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
เขตอำนาจศาล -- ไทย.
ผู้พิพากษา -- ไทย.

KPT1572 / .ส44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544