เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

ถล่มศูนย์ทุนนิยมโลก / โดย ยุค ศรีอาริยะ. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2544. - 69 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9747883244


บิน ลาเดน, โอซามา, ค.ศ. 1957-


การเมืองของโลก.
การก่อการร้าย -- สหรัฐอเมริกา.

D443 / .ท83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544