อำนวย แสงสว่าง.

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / อำนวย แสงสว่าง. - [กรุงเทพฯ] : ์ทิพยวิสุทธิ์, [2544] - 212 หน้า : ภาพประกอบ.

9745277517


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
สิทธิบัตร -- ไทย.
เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1155 / .อ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544