กองเทพ เคลือบพณิชกุล.

พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543 : สรุปสาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สภาที่ปรึกษาฯ พุทธศักราช 2543 กับ อธิบายสาระสำคัญของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / เรียบเรียงและรวบรวมโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล, สุรชัย อุดรศาสตร์. - กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2544. - 56 หน้า : ภาพประกอบ.

9742030316


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--กฎและระเบียบปฏิบัติ.

KPT2524 / .ก52

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544