สหัส สิงหวิริยะ.

ความรู้เรื่องกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติที่สำคัญสำหรับนักบริหารธุรกิจ / โดย สหัส สิงหวิริยะ. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545. - 4, 210 หน้า.

9742030502


การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT4351.ฟ5 / ส56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544