แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานของประเทศ / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544. - 77 หน้า : ภาพประกอบ.

สัมมนา 20 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ.


การอนุรักษ์พลังงาน -- ไทย -- การประชุม.
นโยบายพลังงาน -- ไทย -- การประชุม.

TJ163.4.ท9 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544