สนอง ศรีนันทพันธ์.

คู่มือตกปลาทะเลสำหรับผู้เริ่มต้น / สนอง ศรีนันทพันธ์. - นนทบุรี : บ้านสวนศิลป์, 2544. - 264 หน้า : ภาพประกอบ.

9748860949


การจับปลาทะเล.
การจับปลา.
ปลาทะเล.

SH457 / .ส35

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544