มาดสุภาพบุรุษ. - กรุงเทพฯ : GM Pocket Books, 2538- - เล่ม : ภาพประกอบ.

รวบรวมจากคอลัมภ์ `มาดสุภาพบุรุษ' ในนิตยสาร GM.


การแต่งกายสำหรับบุรุษ.
เสื้อผ้าบุรุษ.
บุรุษ -- สุขภาพและอนามัย.
บุรุษ -- การดำเนินชีวิต.

HQ1090 / .ม63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544