ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2544 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2544- - เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. ชื่อเรื่องที่สัน: การประชุมวิชาการประจำปี 2544 เรื่องยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน.

ล. 1 เอกสารประกอบการสัมมนา -- ล. 2 [เอกสารเพิ่มเติมกลุ่ม 3] -- ล. 3. [เอกสารเพิ่มเติมกลุ่ม 1]


ความยากจน -- ไทย -- การประชุม.
คนยากจน -- ไทย -- การประชุม.
การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- การประชุม.
ประกันสังคม -- ไทย -- การประชุม.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- การประชุม.

HC445.ฮ9ย6 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544