ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารรัฐกิจ / สุพิณ เกชาคุปต์ [รวบรวมและ เรียบเรียง]. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 3 เล่ม : ภาพประกอบ.


การบริหารรัฐกิจ.
ส่วนราชการ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ข54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544