สถิติข้อสอบกฎหมาย 3 สนาม : เนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / [รวบรวมโดย] ธนะชัย ผดุงธิติ. - กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545. - 2 เล่ม.

9749016297 9749016300


กฎหมายแพ่ง -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT500 / .ส33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544