ประวีณ ณ นคร.

เทคนิคการร่างกฎหมาย / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2543. - 250 หน้า.

9747285347


การร่างกฎหมาย -- ไทย.

KPT2520 / .ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544