คู่มือปฏิบัติราชการฝ่ายปกครอง / [จัดทำโดย] กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำ จารุพงศ์ พลเดช ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กรม, 2544. - 338 หน้า : ภาพประกอบ.


กรมการปกครอง--กฎและระเบียบปฏิบัติ.

KPT2898 / .ก62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544