สารละลายซอร์บิทอล = [Sorbitol solution] / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538. - 5, 6 หน้า. - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ; มอก. 463-2538 .

9746073902


ซอร์บิทอล -- มาตรฐาน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544